FİRMALAR

Termometre , Termohigrometre , Kızartma Yağı Test Cihazı Saf Su Cihazları , Çalkalama Cihazları , Derin Dondurucu , Su Banyosu , İnkübatör , Karıştırıcılar Laboratuvar Öğütücüsü , Blender , Laboratuvar Mikseri
Termometre , Termohigrometre , Batırma Tip Termometre Cam Malzeme , Porselen Malzeme , Digital Büret , Dispenser , Pipet , Otomatik Pipet Whirl Pak Steril Numune Poşeti , Numune Alma Ekipmanları
pH Metre , Çözünmüş Oksijen Ölçer , İletkenlik Ölçer , Tuzluluk Ölçer , İyon Ölçer İnkübatör , Karıştırıcılı İnkübatör , Su Banyosu , Manyetik Karıştırıcı , Mekanik Karıştırıcı , Terazi , Homojenizatör Yanık İlk Yardım , Yanık Örtüsü , Yanık Battaniyesi , Hydrogel
Ultraviyole Lamba , İnfrared Lamba , UVA , UVB , UVC , Sterilizasyon Lambası , Medikal Lamba , Su Aritma Lambası , Armatür Ultraviyole Lamba , İnfrared Lamba , UVA , UVB , UVC , Sterilizasyon Lambası , Medikal Lamba , Su Arıtma Lambası , Hava Sterilizasyonu Elek Sarsma Cihazları , Çeneli Kiricilar , Bıçaklı Kırıcı , Diskli Öğütücü
Membran Filtrasyon Kiti , Membran Filtre Kağıdı , Vakum Pompası , Hava Örnekleme Cihaz Portatif Alev Beg , Havya , Mikro Ocak Membran Filtrasyon Sistemleri , Vakum Pompaları , Hot Plate , Refraktometre , Ultrasonik Banyo , Cam Filtrasyon , AKM Süzme Seti
Kjeldahl , Azot Protein Tayini , Ham Selüloz Tayini , Yağ Tayin Cihazı , COD , BOD , Vortex Hassas Terazi , Analitik Terazi , Nem Tayin Terazisi Havuz Suyu Kontrol Cihazları , Atıksu Kontrol Cihazları , İçme Suyu Kontrol Cihazları , Hızlı Test Kitleri
Bilgisayar Kontrollü Koloni Sayıcı UV Metre , UVA Metre , UVC Metre, Ultraviyole Ölçer Ultraviyole Lamba , UVC , Sterilizasyon Lambası , Su Arıtma Sistemleri , Su Arıtma Lambası , Hava Sterilizasyonu
Ultraviyole Lamba , İnfrared Lamba , UVA , UVB , UVC , Sterilizasyon Lambası , Medikal Lamba , Su Arıtma Lambası , Hava Sterilizasyonu Patojen Test Kitleri , Patojen Kart Testleri , İndikator , Antibiyotik Test Kiti , Slide , ATCC Suşları , Kimyasal İndikatör , Biyolojik İndikatör Cam Malzeme , Plastik Malzeme , Numune Kabı , Numune Şişesi , Laboratuvar Sarf Malzemesi
Laboratuvar Bulaşık Makinası Santrifuj , Otomatik Pipet , Manyetik Karıştırıcı , Çalkalayıcı , Vortex Mikroskop
Sütte Somatik Hücre Sayımı , Süt Analiz Cihazları Kül Fırını , Yüksek Dereceli Fırınlar Ultrasonik Temizleyici
İnkübatör , Etüv , Otoklav , Santrifuj , Test Kabinleri , Su Banyosu , Saf Su Cihazları , Laminer Flow , Kül Fırını Yer Yüzey Dezenfektanı , Alet Ekipman Dezenfektanı , El Dezenfektanı , Hijyenik Paspas Dezenfektanı Ultraviyole Lamba , İnfrared Lamba , UVA , UVB , UVC , Sterilizasyon Lambası , Medikal Lamba , Su Arıtma Lambası , Hava Sterilizasyonu
İnkübator , Etüv , Otoklav , Santrifuj , Test Kabinleri , Su Banyosu , Saf Su Cihazları , Hot Plate , Vortex , Manyetik Karıştırıcı Aflatoksin Test Kiti , Beta Laktam Hızlı Test Kiti , Sütte Antibiyotik El Yıkama Eğitim Kiti
Kromojenik Besiyerleri , Hızlı Patojenik Test Kitleri Pipet Pompası , Elektronik Pipet , Portatif Alev Beg , Ayaktan Kumandalı Alev Beg , Sensörlü Alev Beg , Besiyer Otoklavı pH Metre , Çözünmüş Oksijen Ölçer , İletkenlik Ölçer , Tuzluluk Ölçer , İyon Ölçer
pH Metre , Çözünmüş Oksijen Ölçer , İletkenlik Ölçer , Tuzluluk Ölçer , İyon Ölçer Stomacher ve Poşetleri , Bilgisayar Kontrollu Koloni Sayici Hızlı Hijyen Görüntüleme Cihazı , ATP Hijyen Kontrol Swabı
Gerber Santrifüjü , Koloni Sayıcı , Butirometre , Süt Analiz Cihazı , Laktodansimetre Kullanıma Hazır Besiyerleri , Slide Hijyen Kontrol Ürünleri , Membran Filtrasyon Besiyeri , Rodak Besiyeri , Taşıma Swapları Matbaa Kurutma Lambası , Sertleştirme Lambası , Baskı Lambası , Yapıştırma Lambası , Pozlama Lambası , Curing Lamba
Ultraviyole Deney ve Tespit Lambaları Refraktometre , Polarimetre Ultrasonik Banyo , Ultrasonik Karıştırıcı
Desikator Kabini Hızlı Hijyen Görüntüleme Sistemi , Petrifilm , Steril Numune Poşeti , Sterilizasyon Kontrol Ürünleri , Kimyasal İndikator , Biyolojik İndikator , İş Güvenliği Kromojenik Besiyer
Hassas Terazi , Analitik Terazi , Nem Tayin Terazisi , Vizkozimetre Taşınabilir Refraktometre , Abbe Refraktometre , Dijital Refraktometre , Polarimetre Besiyeri Hazirlama Otoklavları , Besiyeri Döküm Cihazları , Hava Örnekleme Cihazı , Stomacher
Kryoskop , Ozmometre